Energetický certifikát budovy - FAQ

Energetický certifikát budovy


Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

Energetický certifikát budovy

Pre informácie nás kontaktujte:


mobil: 0904 556 231
info@energeticky-certifikat.com

Otázky a odpovede


list-style

Čo sa bude môcť vyčítať z energetického certifikátu budovy?

V energetickom certifikáte vám bude vypočítaná potreba energie potrebnej na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu, elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie v kilowatthodinách na meter štvorcový za rok pre celú budovu. Ďalej bude obsahovať aj popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti podľa konštrukcií a jednotlivých miest spotreby. Pri rodinných a bytových domoch, výpočet nebude zohľadňovať vplyv zabudovaného osvetľovacieho zariadenia a klimatizačný systém. Vplyv certifikácie budov by sa mal prejaviť aj na trhu s nehnuteľnosťami. Ak si prenajmete kanceláriu, kde zo zákona vyplýva povinná certifikácia, základné nájomné na meter štvorcový v rôznych budovách môže byť rovnaké. Ale ak budú zatriedené do iných energetických tried, budú sa líšiť poplatky za energie a záujemca pochopiteľne pri iných porovnateľných podmienkach uprednostní nižšiu konečnú cenu. Od toho všetkého si zákonodarca sľubuje tlak na majiteľov budov, aby investovali do väčšej kvality budov, pretože inak neuspejú na trhu.list-style

Čo mi dáva Energetický certifikát?

Energetickou certifikáciou sa budova na základe popisu skutočnej situácií, výpočtov a kategorizácie zatrieďuje do energetickej triedy. Triedenie je obdobné ako pri elektrospotrebičoch, kde tie najviac úsporné sú spotrebiče v triede A alebo až A+, tak aj pri budovách tie energeticky najhospodárnejšie sú zaradené v triede A.list-style

Pre ktoré budovy je certifikácia povinná?

Zjednodušene je možné povedať, každá budova ktorá sa bude kolaudovať po 1.1.2008 musí mať energetický certifikát. Neplatí to iba pre novostavby, ale týka sa to aj významne obnovených budov v podobe zateplenia, nového plášťa na streche, podstatnej výmeny okien alebo vyregulovania kúrenia. Avšak v týchto prípadoch sa certifikácia robí až potom, čo sa uskutočnia všetky tieto zmeny, napr. až keď sa zateplia všetky steny.list-style

Ktoré budovy potrebujú energetický štítok?

Energetický štítok je povinný pre každú budovu ktorej úžitková plocha je väčšia ako 1000 m2 a budovy v ktorých majú svoje sídlo orgány verejnej správy alebo právnické osoby poskytujúce služby veľkému počtu ľudí, ako napríklad rôzne úrady a inštitúcie s veľkou návštevou ľudí. Energeticky štítok predstavuje výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú údaje o hodnotení potreby energie budovy podľa jednotlivých miest spotreby a množstvo emisií oxidu uhličitého, ako aj zatriedenie budovy do energetickej triedy (od tej najlepšej A po najhoršiu G) pre určitú kategóriu budov.list-style

Je potrebný energetický certifikát ku stavebnému povoleniu?

K stavebnému povoleniu, alebo aj k žiadosti o dotáciu zo štrukturálnych fondov je potrebný tepelnotechnický posudok. Energetický certifikát je povinný od 1.1.2008 pri predaji, prenájme budovy, pri kolaudácii novopostavenej alebo významne obnovenej budove .list-style

Kto je oprávnený vykonávať energetickú certifikáciu?

Energetickú certifikáciu môžu vykonávať len osoby, ktoré sú odborne spôsobilé pre danú oblasť certifikácie ako je ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia a elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.list-style

Ako dlho trvá vypracovanie energetického certifikátu?

Samotné vypracovanie Energetického certifikátu budovy môže trvať 2 až 3 týždne, ale môže to byť aj kratšie v závislosti na zložitosti certifikovanej budovy a urgentnosti.list-style

Môže sa energetický certifikát vypracovať aj na diaľku?

Teoreticky je možné ak sa certifikovaná budova nachádza v inom kraji ako je sídlo našej spoločnosti, aby ste ho obdržali aj na diaľku. Ale podľa zákona musíme vykonať obhliadku každého certifikovaného objektu za účelom zistenia jeho skutkového stavu.list-style

Koľko sa platí za vypracovanie energetického certifikátu?

Neexistujú jednotné ceny, stanovujú sa individuálne v závislosti na type, veľkosti, zložitosti objektu a počte miest spotreby. Na predbežné stanovenie ceny nám slúži nezáväzná objednávka, do ktorej keď vpíšete potrebné údaje a odošlete k nám, my Vám obratom zašleme cenovú ponuku s ktorou určite budete spokojný.list-style

Čo ak zanedbáte svoje povinnosti?

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátny dozor, ktorý je oprávnený pre ukladanie správnych deliktov za nedodržanie vyplývajúcich povinností. Nedodržanie povinností vlastníka budovy je priestupkom, ktorý sa posudzuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Pri právnických osobách, ktoré sú vlastníkmi alebo správcami veľkých budov (nad 1000 m2), ak neobstará energetický certifikát budovy alebo neumiestnia energetický štítok na verejnom a viditeľnom mieste, hrozí im pokuta až do výšky 1000€.

Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!

Copyright © 2010 Energeticky-certifikat.com | Všetky práva vyhradené | Webdesign ONCO.sk internetová reklama