Energetický certifikát budovy - Podklady k certifikácií

Energetický certifikát budovy


Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

Energetický certifikát budovy

Pre informácie nás kontaktujte:


mobil: 0904 556 231
info@energeticky-certifikat.com

Podklady k certifikácii

Ak sa chystáte dať si vypracovať energetický certifikát na vašu budovy tak si dopredu pripravte základné dokumenty a informácie o budove:

Najjednoduchšia cesta ako sa zorientovať v príprave týchto informácií a dokumentov je ak nás budete kontaktovať prostredníctvom nezáväznej objednávky a my vám obratom zašleme prehľadný formulár, ktorý vám uľahčí tieto prípravy.

Rozsah dokumentácie a informácií:

Kontaktné údaje investora:
Meno investora
Adresa investora
Telefón a email na investora

Základné údaje o budove:
Typ a názov budovy (napr.: rodinný dom, bytový dom, administratívna budova)
Adresa budovy
Rok kolaudácie (začiatku užívania) budovy
Rok poslednej významnej obnovy budovy
Počet osôb využívajúcich budovu alebo bytových jednotiek

Projektová dokumentácia budovy minimálne v rozsahu:
Pôdorysy jednotlivých podlaží
Zvislé rezy
Pohľady na budovu
Situácia vrátane susediacich budov aj so severkou
- ak počas realizácie došlo k zmenám oproti projektu je potrebné zaznačiť tieto zmeny
- v prípade ak neexistuje dokumentácia je nutné ju vyhotoviť podľa zamerania stavby

Podrobné skladby obvodového plášťa budovy:
Skladba obvodovej steny
Skladba soklovej steny
Skladba strechy
Skladby podláh
Skladby konštrukcií v styku s nevykurovanými priestormi

Špecifikácia výplňových konštrukcií (okná, dvere, presklené steny) v rozsahu:
Materiál a typ výrobkov
Špecifikácia zasklenia
Súčiniteľ prechodu tepla

Vykurovanie:
Projekt vykurovania a termoregulácie
Špecifikácie kotla
Iné zdroje energie (napr. krb, solárne panely, tepelné čerpadlá...)

Príprava teplej vody:
Projekt zdravotechniky
Špecifikácie ohrievača vody

Elektrorozvody a klimatizácia:
Projekt vzduchotechniky a elektroinštalácie
Špecifikácie hlavných zariadení

Fotodokumentácia v minimálnom rozsahu:
Pohľadové fotky budovy z každej strany s popisom svetovej stany
Detailné fotky všetkých typov výplňových otvorov použitých v budove v obvodovom plášti (okien, dverí, presklenia) tak aby bolo vidieť typ okna a zasklenia
Detailné fotky kotla, zásobníka TÚV aj so štítkami a ostatných zariadení slúžiacich na kúrenie, prípravu TÚV, vetranie ako aj fotky rozvodov teplej vody, celkového zapojenia jednotlivých zariadení

Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!

Copyright © 2010 Energeticky-certifikat.com | Všetky práva vyhradené | Webdesign ONCO.sk internetová reklama