Blower door test

Energetický certifikát budovy


Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

blower door test

Energetický certifikát budovy

Pre informácie nás kontaktujte:


mobil: 0904 556 231
info@energeticky-certifikat.com

BLOWER DOOR TEST ALEBO TEST VZDUCHOTESNOSTI BUDOVY

Blower door test sa využíva v prevažnej miere pri nízkoenergetických domoch na zistenie vzduchotesnosti celej budovy. Ideálne by však bolo, keby každá stavba prešla meraním vzduchotesnosti, preto že toto meranie vám poskytne dôležité informácie o kvalite stavby.

Podstata testu podľa normy STN EN 13 829 spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa – teda koľko krát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy. Budovy podľa tohto merania môžeme rozdeliť nasledovne:

Netesnosti sa vyskytujú hlavne na miestach:

Ak máte správne utesnenú budovu predídete nasledovným nedostatkom:

Na meranie vzduchotesnosti sa využívajú dve metódy:

Máte záujmu o Blower door test, alebo o cenovú ponuku, tak nás kontaktujte prostredníctvom formuláru nezáväzná objednávka alebo telefonicky.

Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!

Copyright © 2010 Energeticky-certifikat.com | Všetky práva vyhradené | Webdesign ONCO.sk internetová reklama