Energetický audit

Energetický certifikát budovy


Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

energeticky audit

Energetický certifikát budovy

Pre informácie nás kontaktujte:


mobil: 0904 556 231
info@energeticky-certifikat.com

Energetický audit

Cieľom Energetického auditu je posúdiť objekt z pohľadu jeho energetickej náročnosti. Účelom je zistiť maximálne možnosti úspory energie a navrhnúť potrebné opatrenia na ich dosiahnutie. Objektom auditu môžu byť budovy, celé areály, alebo aj technologické prevádzky v ktorých sa využívajú zariadenia ktoré spotrebúvajú energiu.

Energetický audit pozostáva z nasledovných častí:

Povinnosť Energetického auditu určuje zákon č. 476/2008 Zb. z.. O lehotách, ktoré stanovujú prvého hodnotenie energetickej náročnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva (energetický audit) hovorí nasledovná tabuľka:

Spotrebiteľ energie Celková ročná spotreba energie (priemer za 3 roky) [MWh] Lehota hodnotenia
Priemysel 5 500 – 20 000 do 31.12.2011
nad 20 000 do 31.12.2013
Poľnohospodárstvo 2 500 – 10 000 do 31.12.2011
nad 10 000 do 31.12.2013

Máte záujmu o energetický audit, alebo o cenovú ponuku, tak nás kontaktujte prostredníctvom formuláru nezáväzná objednávka alebo telefonicky.

Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!

Copyright © 2010 Energeticky-certifikat.com | Všetky práva vyhradené | Webdesign ONCO.sk internetová reklama